Přejít na obsah
1)
Tyto webové stránky využívají cookies a soustřeďují zcela anonymní údaje o počtu návštěvníků a počtu prohlédnutých stránek tohoto webu. Některé pasáže webu mohu soustřeďovat i údaje o IP adrese ze které bylo provedeno hlasování nebo objednání, ...
2)
Kromě cookies tento web soustřeďuje vaše osobní nebo i firemní údaje týkající se vašich objednávek (podle nastavených formulářů). Nestandardní je požadavek na sdělení data vašeho narození. Datum narození požadujeme z důvodu dodržení legislativy o prodeji alkoholických nápojů osobám splňujícím věkovou hranici pro tento nákup. Datum narození proto bude uveden i v doručovacích údajích, aby bylo zajištěno, že zboží nebude předáno do rukou osoby nesplňující požadovanou věkovou hranici.
3)
V rámci plánovaných soutěží opět web soustřeďuje data soutěžícícho podle nastaveného formuláře, i zde je ze stejných důvodů požadováno datum narození.
4)
A v neposlední řadě jsou obdobné podmínky nastaveny i pro osoby hlasující ve prospěch soutěžících, i zde požadujeme, aby v oblasti konzumace alkoholických nápojů hlasovaly jen osoby splňující požadavoanou věkovou kategorii.
Všechny zíkané informace slouží pouze interním zájmům společnosti Interkist s.r.o. a samotným zájemcům, nejsou poskytovány třetím stranám ani zdarma, ani za úplatu.
5)
6)
Hromadný přístup k těmto datům je umožněn pouze jednateli společnosti. Žádný ze zaměstnanců azi z externích spolupracovníků společnosti k těmto datům nemá přístup.
7)
Vámi zadané údaje jsou archivovány automaticky, můžete požádat o jejich výmaz z databáze a to bez udání důvodu. Maximálně může dojít k situaci, kdy díky výmazu Vašich dat ztratíte možnist získání zvýhodněných nákupů, keré jsou poskytovány na základě například dosažené trby, ...
Návrat na obsah